Strony

poniedziałek, 28 października 2013

CYP #186

Hello,
How was your weekend? Mine very busy! Saturday I spent with my craft buddies and Sunday I was on la crosse match with my other friends, we also went to Pumpkin Festival but it wasn't so entertaining.
This week's challenge on Craft Your Passion blog is all about Halloween :)
The image I used comes from http://www.justsomelines.com/shop/Witajcie,
Jak tam weekend? Mój bardzo zajęty, sobotę spędziłam z moimi scrapbook'ującymi koleżankami a w niedziele byłam na meczu la crosse'a a także pojechaliśmy na festiwal dyni, ale nie był  fascynujący.
W tym tygodniu na blogu Craft Your Passion rządzi Halloween :)
Obrazek, który użyłam pochodzi z http://www.justsomelines.com/shop/
środa, 23 października 2013

Fall Wednesdays #4


Hello!
Another Wednesday, I can't believe it. Now, when I add posts regularly I can see how fast these days flies. Yesterday I spent with my friend Iza and we were crafting. I made two Halloween tags and I want to share them with you today. 
I am in Halloween mood, can you believe it's next Thursday?! I remember last Halloween party, me and my best friend had so much fun while making decorations, you can see some picuters in the end of the post! :)

Cześć!
Następna środa a ja znowu nie mogę w to uwierzyć. Teraz, gdy dodaję posty regularnie widzę jak ten czas szybko zasuwa. Wczoraj spędziłam z moją scrapową koleżanką Izą. Robiłyśmy różne rzeczy a między innymi ja wymodziłam dwa halloween'owe tagi i dzisiaj chce Wam je pokazać :)
Jestem w Halloweenowym nastroju, możecie uwierzyć, że to już za tydzień w czwartek?! 
Impreza w zeszłym roku była super a ja i moja przyjaciółka świetnie się bawiłyśmy przy robieniu dekoracji. Możecie zobaczyć kilka zdjęć na końcu posta :)


Meanwhile I also made a card :) 
W międzyczasie zrobiłam także kartkę :)
Last Halloween Party :
Zeszłoroczna impreza:


Here my friend (on the left) me and also our other friend skeleton! :)
Tu moja przyjaciółka (po lewej) i ja razem z naszym innym przyjecielem :)

I want to wish my friend Kasia everything the best for her birthday!!!
Chcę także życzyć Kasi wszystkiego co najlepsze w dniu jej urodzin!!!

poniedziałek, 21 października 2013

CYP challenge #185

Hello!
How was your weekend? Mine was boring, I had to study for my final exam. I did not have a chance to craft much.
Today I want to share a tag for "Think Pink" Craft Your Passion challenge.
You can find my image on http://sillydillybeans.blogspot.co.uk/

Cześć!
Jak minął Wam weekend? Mój był nudny, musiałam się uczyć do obrony. Nie miałam dużo czasu żeby usiąść i tworzyć.
Dziś chcę pokzać taga zrobionego na wyzwani Craft Your Passion, w którym praca musi być najbardziej różowa jak się da :)
Obrazek, który użyłam możecie znaleźć na: http://sillydillybeans.blogspot.co.uk/
sobota, 19 października 2013

Scrappin' fantasies challenge #2 and Wags n' Whiskers #115

Hello dear friends!
Today I want to share two projects for fabulous challenges!
My first project is a Smash page for Scrappin' Fantasies challenge.

Witam kochani!
Dzisiaj chcę się podzielić pracami na dwa cudne wyzwania!
Pierwsza praca to strona w Smash'u na wyzwanie do Scrappin' Fantasies.

Here is the quote:
Oto cytat:

And the project should have something in common with SENSITIVENESS.
Praca powinna także mieć coś wspólnego z DELIKATNOŚCIĄ.

Here is my interpretation: 
Moja interpretacja:

And my card for  Wags n' Whiskers challenge :
Moja kartka na wyzwanie Wags n' Whiskers :

Have a good weekend!
Dobrego weekendu!

środa, 16 października 2013

Fall Wednesdays #3
I can't believe it's the third  fall Wednesday on my blog. Time flies and I don't even feel how fast. The trees are almost bald, it's getting colder every day. I don't mind it. I love long evenings under my cozy blanket with hot tea or chocolate reading a book. What do you usually do during these long evenings? Watching movies? Reading? if yes what are you reading now? :)

For today, I prepared two Halloween cards. I got a new stamp set from my dear friend and I just couldn't resist trying them out.

Nie mogę uwierzyć, że to już trzecia środa z jesiennymi projektami na blogu. Czas zasuwa tak szybko, że ja nawet nie rejestruję. Drzewa już prawie łyse, codziennie robi się coraz zimniej, ale ja nie mam nic przeciwko temu. Uwielbiam długie wieczory pod moim cudownym kocykiem z gorącą herbatą albo czekoladą i książką. A Wy co robicie w te długie wieczory? Oglądacie filmy? Czytacie? Jak tak to co czytacie? :)

Na dzisiaj przygotowałam dwie kartki halloween'owe. Ostatnio dostałam nowe stemple od mojej kochanej koleżanki i nie mogłam się oprzeć, musiałam je wypróbować! 
poniedziałek, 14 października 2013

CYP challenge #184

Hi,
I had a very busy weekend and I wasn't able to craft at all. My aunt from the seaside visited us and we had a nice time together. How was your weekend?

This week on Craft Your Passion blog our challenge is about embossing. I made a tag and used white embossing powder on the background.

Cześć,
Miałam bardzo zajęty weekend i nie miałam okazji usiąść i poscrapować. Moja ciocia z nad morza przyjechała i spędziłyśmy fajny czas. Jak minął Wasz weekend?

W tym tygodniu na blogu Craft Your Passion wyzwanie w którym trzeba użyć embossingu. Zrobiłam taga i użyłam białego pudru do zrobienia tła.
środa, 9 października 2013

Fall Wednesdays #2


Hi!
I made a halloween/fall picture in Ikea golden frame. I cut the pumpkins out, took a piece of fabric, then I glued the pumpkins to the fabric and put everything in the frame. Easy right? :)

Cześć!
Ostatnio zrobiłam jesienno/halloweenowy obrazek w złotej ramce z Ikei. Wyciełam dynie z papieru scrapbookingowego, wzięłam kawałek jasnego materiału, przykleiłam dynie do materiąłu i wsadziłam wszystko w ramkę. Proste prawda? :)
poniedziałek, 7 października 2013

CYP challenge #183

Hi!
How was your weekend? Mine pretty creative!
This week on our Craft Your Passion blog the challenge is about metal! Add any kind of metal to your project.

I used a metal button :)
You can find this little pirate girl on http://www.kennykdownloads.com/
Cześć!
Jak minął Wam weekend? Mój był kreatywny!
W tym tygodniu na blogu Craft Your Passion wyzwaniem jest metal! Trzeba dodać coś metalowego do Waszej kartki/taga czy innego projektu.

Użyłam metalowego guziczka.
Małą piratkę możecie znaleźć na http://www.kennykdownloads.com/


sobota, 5 października 2013

Scrappin' Fantasies challenge #1


Hi!
Today is the big day for me and my 3 friends. We start the first challenge on our challenge blog http://scrappin-fantasies.blogspot.com/.


Cześć!
To dziś ten wielki dzień dla mnie i moich 3 scrapowych przyjaciółek! Zaczynamy nasze pierwsze wyzwanie na blogu http://scrappin-fantasies.blogspot.com/

Mru has prepared the first quote and moodboard:

Mru przygotowała pierwszy cytat oraz moodboard:
And this is my interpretation :

A to moja interpretacja :


I don't know what is going on with blogger, but it breaks the quality of the pictures :(
Nie wiem co dzieję się ostatnio z bloggerem ale strasznie psuje jakość zdjęć :(


Go to our blog to see all of the inspirations and take part in our challenge! 
Zapraszam na bloga aby zobaczyć wszystkie inspiracje i wziąć udział w naszym wyzwaniu!

Have a wonderful weekend!
Cudownego weekendu!


piątek, 4 października 2013

Wags 'n Whiskers challenge 114

Hello!
The weather in Warsaw is beautiful today, I hope I will have a few minutes just to go out for a short walk!
I am very busy lately and still can't find time just for myself. Anyway, I want to tell you that today my adventure as a part of http://wagsnwhiskersrubberstamps.blogspot.com/ DT begins! :) I am very excited about it. Since October is a Breast Cancer Awareness Month, that's why our theme is Breast Cancer Awareness. I made a page in my Mini Smashbook using a Wags 'n Whiskers digi stamp -Marilyn.
Go to our blog to see what my friends have prepared for this challenge and to read the rules!

Cześć!
Dziś taka piękna pogoda w Warszawie, mam nadzieję, że znajdę chociaż chwilkę na krótki spacer! Ostatnio jestem bardzo zajęta i ciężko mi znaleźć czas tylko dla siebie. No nic, chcę Wam jednak powiedzieć coś innego :) Dzisiaj rozpoczyna się moja przygoda z http://wagsnwhiskersrubberstamps.blogspot.com/ DT. Jestem bardzo podekscytowana! Październik jest miesiącem walki z rakiem piersi, dlatego naszym tematem jest właśnie walka z rakiem. Zrobiłam stronę w moim mini smash'u używając digi stempla Marilyn z Wags n'n Whiskers. Zapraszam na naszego bloga po inne inspiracje od DT a także aby dowiedzieć się jak można brać udział w naszym wyzwaniu! 

środa, 2 października 2013

Fall Wednesdays #1

Hello! 
October is finally here, that means I start a new thing on my blog! Every Wednesday in October I will be posting a new fall/halloween inspiration. As you probably know fall is my favorite season and I couldn't wait for October and I can't wait for November.

Cześć!
Październik w końcu nadszedł, to oznacza nowy cykl na moim blogu. W każdą środę października będę Was inspirować jesiennym/halloweenowym projektem. Myślę, że już wiecie, że jesień jest moją ulubioną porą roku. Nie mogłam doczekać się października a także nie mogę doczekać się listopada.

I start my project with Halloween ATC cards.

Mój projekt rozpoczynam Halloweenowymi ATCiakami.

And this is the ATC I made for Meresanth :

A to ATC które zrobiłam dla Meresanth :